VikingDesign

„Bądź wzorcem jakości. Niektórzy ludzie nie przywykli do środowiska, gdzie oczekuje się doskonałości.” - Steve Jobs

Ta myśl, a także przesłanie jakie za nią idzie pchnęła mnie w kierunku stworzenia firmy VikingDesign.

Jestem człowiekiem wielu pasji, wśród nich znajduje się: szeroko pojęta inżynieria, architektura oraz budownictwo ekologiczne, energooszczędne i pasywne. Świetnie odnajduje się w branży budowlanej w której potrzebny jest ciągły rozwój, a śledzenie i wdrażanie nowinek technologicznych sprawia, że mogę się w niej spełniać za każdym razem na nowo.

Poniżej przedstawiam zakres kwalifikacji i umiejętności, które oferuję w ramach mojej działalności.

Co wyróżnia moją firmę:
Stosowanie najnowszych technologii oraz ciągła aktualizacja wiedzy w tym temacie.

Profesjonalne, kompetentne i świadome przeprowadzanie inwestora przez każdy etap oferowanych usług. Począwszy od etapu koncepcji, danych wejściowych, obliczeń, wizualizacji, projektu 2D i 3D, spełnienia wytycznych urzędowych, skończywszy na precyzyjnej realizacji zlecenia.

Praca na narzędziach renomowanych firm min.


Paca na urządzeniach czołowych firm min.


Praca na oprogramowaniach: Pracuję na wersji oraz modułach rozszerzających:

ARCADIA TERMOCAD PRO 2020 7 OCENA ENERGETYCZNA
Program do audytów energetycznych, remontowych i efektywności energetycznej, pełna zgodność z najnowszymi przepisami ( rozp. MR z dnia 29.04.2020 r. )

moduł rozszerzający EFEKT EKOLOGICZNY
Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Program przygotowany z myślą o dotacjach z różnych funduszy oraz pozwoleniach na budowę na terenach chronionych.

moduł rozszerzający EFEKT EKONOMICZNY
Efekt ekonomiczny pomaga wykonywać energooszczędne projekty, szacując koszty eksploatacyjne i nakłady inwestycyjne dla istniejącego i alternatywnego źródła ciepła, chłodu.

moduł rozszerzający DOTACJE NF 15/40
Moduł dodatkowy programu ArCADia-TERMOCAD służący do obliczeń standardu energetycznego budynków mieszkalnych.

moduł rozszerzający DOBÓR GRZEJNIKÓW
Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego, powietrznego i innego. Oprogramowanie CAD Inventor® zawiera profesjonalne narzędzia do projektowania elementów mechanicznych w 3D, tworzenia dokumentacji i symulacji produktów. Posiada zaawansowane narzędzia z zakresu projektowania parametrycznego, bezpośredniego, swobodnego i opartego na regułach. Oprogramowanie do analizy obrazów termowizyjnych z profesjonalną obróbką zdjęć. Wizualizacja wartości krytycznych, cold / hot. Tworzenie profesjonalnych raportów z pomiarów termowizyjnych
Uprawnienia i wykształcenie
Wykształcenie wyższe w kierunku mechanika i budowa maszyn - tytuł mgr inż.

Wykształcenie w kierunku Charakterystyka energetyczna budynków i lokali, termomodernizacja

Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Kursy specjalizacyjne: Specjalista budownictwa. Umiejętności zweryfikowane na testach oraz na egzaminie.

Aktualne uprawienia do prac wysokościowych - dostęp budowlany
Proponowane przeze mnie zasady współpracy
Przed rozpoczęciem prac wykonuje wycenę, dołączam szkice/rysunki/wizualizacje, zgodnie z ustaleniami.

Po akceptacji wyceny spisuję razem z Inwestorem szczegółową umowę dotyczącą prac, która ma za zadanie zabezpieczyć obie jej strony.

Na wykonane przeze mnie usługi wystawiam paragony/faktury.

Gwarancja na wykonane przeze mnie usługi to dwa lata.

Gwarancja materiałów odpowiada gwarancji udzielonej na nie przez producenta.

Sporządzam dokumentację fotograficzną dla klienta na każdym etapie wykonywania prac.

Posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej.

Posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z zakresem prowadzonej działalności.

Do każdego zadania podchodzę indywidualnie oraz z najwyższą starannością.
Złej robocie mówimy zdecydowanie NIE